Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Print Friendly, PDF & Email

Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko:
Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych
którego zadaniem będzie efektywna realizacja procesów zakupowych w organizacji w oparciu o PZP

Nr ref: SDZ/03/2018
Miejsce pracy: Wrocław

Główne zadania i obowiązki:
• Realizacja zamówień zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych oraz z procedurą zakupową obowiązującą w Spółce.
• Wspieranie pracowników Spółki we właściwym inicjowaniu zamówień oraz opracowaniu dokumentacji zakupowej.
• Dobór właściwego trybu postępowania.
• Udział w pracach komisji przetargowej i negocjacjach.
• Prowadzenie spraw związanych z odwołaniami.
• Tworzenie, archiwizacja i zarządzanie niezbędną dokumentacją zakupową.
• Sporządzanie umów finalizujących postępowania o udzielenie zamówienia.
• Bieżący monitoring rynku i prowadzenie aktualnej Bazy Wykonawców.
• Zarządzanie reklamacjami wynikającymi z realizowanych zakupów.
• Odbiór dostaw na rzecz laboratoriów.
• Sporządzanie i prowadzenie ewidencji, sprawozdawczości, zestawień w zakresie prowadzonych zakupów w Spółce.

Kwalifikacje zawodowe:
• Wykształcenie wyższe (preferowane: ekonomiczne, administracja, zamówienia publiczne, prawo).
• Doświadczenie w planowaniu i realizacji procesów zakupowych.
• Kilkuletnie doświadczenie na stanowisku specjalisty w zamówieniach publicznych.
• Znajomość przepisów z zakresu prawa zamówień publicznych.
• Umiejętność prowadzenia postepowań oraz dokumentacji zgodnie z PZP.
• Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.
• Umiejętność sprawnego działania pod presją czasu.
• Umiejętność komunikacji i pracy zespołowej.
• Rzetelność i dbałość o jakość wykonywanej pracy.
• Mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Kandydatom oferujemy:
• Zatrudnienie na umowę o pracę.
• Rozwój umiejętności i zdobycie cennych doświadczeń zawodowych.
• Pracę w organizacji naukowo-badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów badawczo-rozwojowych.

Aplikacje należy przesyłać na adres: rekrutacja@eitplus.pl w tytule wpisując nr ref.: SDZ/03/2018 do dnia 20.04.2018 r.
Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez firmę Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgoda na przetwarzanie moich danych obejmuje także przetwarzanie tych danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Autor: bbocian, Opublikowano: 28.03.2018
plusfontminusfontreloadfont