Asystent/-ka Zarządu

Print Friendly, PDF & Email

Asystent/-ka Zarządu

Obecnie poszukujemy otwartych na nowe wyzwania osób na stanowisko:
Asystent/-ka Zarządu

Nr ref: AZ/3/2018
Miejsce pracy: Wrocław

Główne zadania i obowiązki:
• Administrowanie i zarządzanie sekretariatem.
• Prowadzenie kalendarza spotkań członków zarządu.
• Organizacja wyjazdów służbowych i spotkań biznesowych członków zarządu.
• Uczestniczenie w realizacji bieżących zadań Biura Zarządu.
• Zapewnienie sprawnej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz zapewnienie sprawnego
i terminowego obiegu dokumentów wewnętrznych spółki.
• Redagowanie pism służbowych, przygotowywanie materiałów na potrzeby Rady Nadzorczej.
• Dbanie o wizerunek firmy.

Kwalifikacje zawodowe:
• Wykształcenie wyższe.
• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, umożliwiająca swobodną konwersację ustną i pisemną w środowisku biznesowym.
• Kilkuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w firmie o rozbudowanej strukturze organizacyjnej.
• Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych.
• Umiejętność pracy z wymagającymi partnerami biznesowymi na eksponowanych stanowiskach.
• Wysoki poziom kultury osobistej i otwartość na klienta.
• Umiejętność perfekcyjnej organizacji pracy i pracy pod presją czasu.
• Wysoko rozwinięte kompetencje interpersonalne.
• Sumienność, samodzielność, inicjatywa i zaangażowanie w realizację powierzonych zadań.

Kandydatom oferujemy:
• Zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat.
• Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności.
• Interesującą pracę w przyjaznej atmosferze.
• Pracę w organizacji naukowo-badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów badawczo-rozwojowych.

Aplikacje należy przesyłać na adres: rekrutacja@eitplus.pl w tytule wpisując nr ref.: Nr ref: AZ/3/2018

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez firmę Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgoda na przetwarzanie moich danych obejmuje także przetwarzanie tych danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Autor: bbocian, Opublikowano: 30.03.2018
plusfontminusfontreloadfont