Konferencja „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka – Startup – Przemysł”

Print Friendly, PDF & Email

Konferencja „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka – Startup – Przemysł”

index.phpW imieniu Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomki serdecznie zapraszamy do udziału w II edycji konferencji pt. „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka – Startup – Przemysł”, która odbędzie się w dniach 30-31 maja 2016 r.

Zapraszamy młodych pracowników nauki, doktorantów, studentów oraz koła naukowe do zaprezentowania opracowywanych innowacyjnych rozwiązań o charakterze naukowym (badawczym), technicznym, organizacyjnym, finansowym i marketingowym, których celem jest opracowanie i wdrożenie nowych lub ulepszonych wyrobów, procesów czy systemów zarządzania i sprzedaży.

Rozwój i wdrażanie innowacji jest obecnie przedmiotem szerokiej dyskusji zarówno na forum UE (plany utworzenia nowej instytucji UE – Europejskiej Rady ds. Innowacji), jak i w Polsce (powołano Radę ds. Innowacyjności, której celem jest m.in. skoordynowanie instrumentów polityki proinnowacyjnej, wybrano krajowe i regionalne inteligentne specjalizacje oraz opracowywana jest Biała Księga Innowacji). W wielu dokumentach podkreśla się konieczność tworzenia gospodarki opartej na wiedzy poprzez zwiększanie potencjału naukowego, mobilności kadr naukowych oraz komercjalizacji wynalazków i innowacji. Dlatego też celem konferencji jest promocja rozwiązań innowacyjnych, które w znacznym stopniu tworzone są przez młodych pracowników nauki i studentów.

Organizatorzy mają nadzieję, iż prezentacja innowacyjnych rozwiązań i ich promocja wśród partnerów IATI i przedstawicieli przemysłu pozwoli na szybsze wdrożenie niektórych z nich.

Obszary tematyczne:

  • Nowe technologie informatyczne (ICT)
  • Energetyka
  • Mechanika, mechatronika i nanotechnologie
  • Gospodarka surowcami mineralnymi
  • Ochrona środowiska
  • Ekonomia i zarządzanie

Udział w konferencji jest bezpłatny. Konferencja odbywa się w ramach finału projektu Konkurs Konstrukcji Studenckich KOKOS 2016.

Program konferencji oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronach
www.kokos.nzs.org.pl oraz www.iati.pl.

Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 27.05.2016
plusfontminusfontreloadfont