Wrocławskie Centrum Badań EIT+ rozpoczyna głębokie zmiany

Print Friendly, PDF & Email

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ rozpoczyna głębokie zmiany

W związku z rezygnacją złożoną przez Zarząd Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, oraz w związku z koniecznością przygotowania i szybkiego wdrożenia w Spółce głębokich zmian obejmujących całokształt funkcjonowania Spółki, Rada Nadzorcza WCB EIT+ powołała nowego Prezesa Zarządu. Został nim Piotr Dytko. Decyzją Rady Nadzorczej Zarząd Spółki będzie jednoosobowy.

Piotr Dytko jest menadżerem  z bogatym doświadczeniem w sektorze prywatnym i publicznym. Ukończył Prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii, Politologię na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Podyplomowe Studia z Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Kompetencje zarządcze Piotra Dytko obejmują w szczególności zarządzanie strukturami, w których kluczową rolę odgrywa kapitał intelektualny, oraz jednostkami wymagającymi pilnej optymalizacji i zwiększenia efektywności finansowej. Od dwóch lat Piotr Dytko piastował funkcję Prezesa Zarządu KGHM CUPRUM sp. z o.o. – CBR – centrum badawczo-rozwojowego Grupy Kapitałowej KGHM.

Informacje o sytuacji spółki oraz planowanych działaniach przedstawione zostaną podczas przygotowywanej konferencji prasowej.

Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 07.03.2018
plusfontminusfontreloadfont