W Polsce powstanie sieć biobanków. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczyło na ten cel prawie 40 milionów złotych

Print Friendly, PDF & Email

W Polsce powstanie sieć biobanków. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczyło na ten cel prawie 40 milionów złotych

Z dniem 1 lutego br. MNiSW przyznało Wrocławskiemu Centrum Badań EIT+ blisko 40 milionów złotych na utworzenie Krajowego Ośrodka Wiodącego oraz Ogólnopolskiej Sieci Biobanków, która przyłączona będzie do międzynarodowej organizacji zrzeszającej instytucje biobankowania z terenu Europy (BBMRI-ERIC). Do sieci przystąpiło siedem instytucji z Polski. Liderem projektu oraz wnioskodawcą jest Biobank Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

To kolejny kamień milowy na drodze do tego, aby w naszym kraju zaczęły funkcjonować zgodne ze światowymi standardami zasady biobankowania. Utworzenie spójnej sieci placówek przyniesie bowiem szereg korzyści, a Polska przestanie być w końcu szarą strefą na mapie europejskich biobanków i stanie się równoważnym partnerem. Jak wyjaśnia dr n. med. Łukasz Kozera, kierownik Biobanku Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ oraz koordynator krajowy ds. biobankowania i  BBMRI-ERIC, mapowanie ośrodków pozwoli przede wszystkim na stworzenie jednolitej bazy wszystkich działających w kraju placówek gromadzących informacje o naszym zdrowiu.

dr n. med. Łukasz Kozera, kierownik Biobanku Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ oraz koordynator krajowy ds. biobankowania i BBMRI-ERIC

Ujednolicimy zasady działania, wprowadzimy oraz wspólne narzędzia IT, określimy warunki zbierania danych, pobierania próbek, ich transportu oraz przetwarzania – tłumaczy dr Kozera. – Dzięki temu wyznaczymy w Polsce standardy pracy z ludzkim materiałem biologicznym, co przełoży się na jakość wykorzystywania badań naukowych, dostępność wyników, bezpieczeństwo oraz skuteczność analizy materiału badawczego, a w efekcie końcowym wpłynie na rozwój badań populacyjnych i podniesienie poziomu zdrowia w naszym kraju.

Podstawowym założeniem biobanków jest bowiem nie tylko przechowywanie próbek, ale ich wykorzystywanie dla projektów naukowych. W międzynarodowym środowisku naukowym i medycznym biobanki uznawane są od lat za ośrodki badawcze będące przyszłością medycyny i badań diagnostycznych.

W projekcie biorą udział: Biobank Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, Centralny Bank Tkanek i Materiału Genetycznego w Zakładzie Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Pracownia Inżynierii Tkankowej w Zakładzie Histologii i Embriologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Pracownia Biobank w Katedrze Biofizyki Molekularnej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Chęcinach koło Kielc). Przedsięwzięcie będzie realizowane do końca 2021 r.

Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 03.02.2017
plusfontminusfontreloadfont