Szkolenie – Przygotowanie i analizy widm w spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera

Print Friendly, PDF & Email

Szkolenie – Przygotowanie i analizy widm w spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ rozpoczęło cykl różnych szkoleń w Laboratorium Materiałów Polimerowych, znajdującym się w Kampusie Pracze. Prezentowane szkolenie ma dotyczyć przygotowania i analizy widm w spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera.

Celem warsztatu jest praktyczne zapoznanie się z spektrometrem FTIR Tensor 27 BRUKER. Szkolenie umożliwi również zdobycie wiedzy w zakresie obsługi urządzenia oraz przygotowania pomiarów z wykorzystaniem spektrometru FTIR, nabycie umiejętności doboru odpowiednich parametrów pomiarowych (trybu pracy) oraz interpretacji uzyskanych wyników, jak również poznania struktury badanych materiałów po przez między innymi charakterystykę grup funkcyjnych, próby identyfikacji materiałów przy pomocy baz danych.

Kurs dedykowany jest:

  • studentom,
  • młodym pracownikom naukowym,
  • pracownikom firm z branży, chemicznej (zwłaszcza branża tworzyw sztucznych), budowlanej oraz auto-motive.

Szkolenie przewidziane jest na 2 dni (12 h w rozkładzie: 6 h/ 1 dzień), podczas których odbędą się zajęcia teoretyczne (wykład) oraz zajęcia praktyczne w laboratorium. Tematyka zajęć obejmuję:

  • podstawy teoretyczne metody – 6 h
  • przygotowanie próbek i wykonanie pomiaru – 1 h
  • wyszukiwanie widm w bazach – 1 h
  • analiza widm FTIR; analiza jakościowa widm FTIR – 3 h
  • praktyczne wskazówki odnośnie wykonywania badań – 1 h

Szkolenie prowadzi dr inż. Joanna Pagacz, która jest odpowiedzialna za Pracownię Fizykochemii Polimerów oraz Pracownię Analizy Termicznej, gdzie zajmuje się obsługą urządzeń pomiarowych oraz interpretacją i ewaluacją wyników. Absolwentka Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Brała udział w projektach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, w których była odpowiedzialna między innymi za badania z zakresu analizy termicznej. Uczestniczka cyklicznych konferencji analizy termicznej i seminariów analizy termicznej organizowanych przez producentów sprzętu Mettler Toledo i Netzsch. Ma za sobą również indywidualne szkolenia z zakresu obsługi, prowadzenia badań i interpretacji wyników przy użyciu analizatora DMA oraz zaawansowanego szkolenia z zakresu obsługi i analizy wyników urządzeń analizy termicznej DSC, TMA i DMA firmy Mettler Toledo, zakończone certyfikatem. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kalorymetrii i Analizy Termicznej i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (oddział Kraków).

WIĘCEJ INFORMACJI O OFERCIE, ZAPISY:
_LGI7366

dr inż. Katarzyna Koclęga
Key Account Manager
Wrocławskie Centrum Badań EIT+
tel:727 666 603
e-mail: katarzyna.koclega@eitplus.pl

Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 24.11.2016
plusfontminusfontreloadfont