STRATEGIA HR DLA NAUKOWCÓW

Print Friendly, PDF & Email

STRATEGIA HR DLA NAUKOWCÓW

   W ramach promowania doskonałości w nauce, podjęliśmy decyzję o wdrożeniu wytycznych Komisji Europejskiej (KE) zawartych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie postepowania przy rekrutacji pracowników naukowych.
Powyższe narzędzia wskazują ogólne zasady i wymagania określające rolę, zakres obowiązków i uprawnienia pracowników naukowych, ich pracodawców, w tym ogólne zasady i wymagania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Europejska Karta Naukowca i Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.
wiecej

    Dla Wrocławskiego Centrum Badań EIT +, zasady i zalecenia Karty i Kodeksu są kluczowe dla zapewnienia naukowcom atrakcyjnego i przyjaznego środowiska pracy oraz utrzymania wysokiej jakości pracy naukowej.

      Analiza dostosowania WCB EIT+ do powyższych wytycznych dokonana została przez powołany w tym celu zespół. W efekcie opracowany został plan działań dostosowujący politykę HR naszej organizacji do ogólnoeuropejskich standardów wskazanych przez KE.

    Zgodnie z zaleceniami KE planujemy cykliczną samoocenę wdrożonych rozwiązań i ciągłe doskonalenie naszego podejścia w tym zakresie.

Ogólny raport z przeprowadzonej analizy, w tym przyjęty plan działań znajduje się w poniższych załącznikach:

Raport Analiza 2015

Plan Działań

Załączniki do pobrania

Plik Rozmiar pliku Data dodania
Plan DziałańPlan Działań 249 KB 9.09.2015
Raport Analiza 2015Raport Analiza 2015 442 KB 14.09.2015

plusfontminusfontreloadfont