Wiesław. J. Staszewski

Print Friendly

Wiesław. J. Staszewski

Rada Naukowa

Prof. dr hab. inż. Wiesław. J. Staszewski (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)

Profesor Mechaniki zatrudniony w Katedrze Robotyki i Mechatroniki na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Ukończył studia magisterskie w roku 1986 w dziedzinie Podstawowych Problemów Techniki (Politechnika Poznańska). W 1994 r. obronił pracę doktorską (Manchester University, Wielka Brytania). Uzyskał tytuł doktora habilitowanego (IMP PAN Gdańsk) w roku 2001 oraz tytuł profesora zwyczajnego (Prezydent RP) w roku 2007.

Posiada ponad dwadzieścia trzy lata doświadczenia pracy w Wielkiej Brytanii na renomowanych Uniwersytetach w Manchester oraz Sheffield, gdzie obejmował również stanowiska profesorskie. Od lat zajmuje się zagadnieniami naukowymi w zakresie szeroko pojętej dynamiki konstrukcji oraz maszyn. Jest ekspertem w dziedzinie detekcji uszkodzeń, inteligentnych czujników oraz inteligentnych konstrukcji, nowoczesnych metod modelowania oraz przetwarzania sygnałów.

Ma bogate doświadczenie współpracy z przemysłem w Europie, USA oraz Azji (Agency for Defence Developments – ADD Korea, Airbus, Alenia, Astrium, Boeing, BAE SYSTEMS, Defence Science and Technology Laboratory – DSTL UK, EADS, European Space Agency, Fiat, Messier-Dowty, QinetiQ, Rolls-Royce, Yorkshire Water). Uzyskał finansowanie grantów naukowych (przemysł oraz instytucje rządowe) na sumę prawie 7 milionów dolarów. Jest autorem ponad 300 publikacji naukowych, w tym 16 pozycji książkowych oraz ponad 100 recenzowanych artykułów naukowych z tzw. listy filadelfijskiej. Jego prace mają ponad 2500 cytowań. Jest redaktorem polskiego czasopisma naukowego „Diagnostyka” oraz członkiem Rad Naukowych czterech renomowanych międzynarodowych czasopism naukowych (Structural Health Monitoring, Smart Materials and Structures, Structural Control and Health Monitoring oraz International Journal of COMADEM).

Jest członkiem (nominacja) wielu prestiżowych organizacji naukowych (w tym Fellow of the Institute of Physics, Fellow of the Institution of Mechanical Engineers). Organizował i współorganizował wiele międzynarodowych konferencji naukowych. Jest laureatem programu WELCOME, finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Autor: , Opublikowano: 26.05.2015
plusfontminusfontreloadfont