Urszula Mikiewicz

Print Friendly

Urszula Mikiewicz

p.o Dyrektora Rozwoju Biznesu

Ekspert z siedmioletnim doświadczeniem w komercjalizacji nowych technologii. Współpracuje z biurami naukowymi , badawczo rozwojowymi, rzeczników patentowych oraz partnerami specjalizującymi się w zakresie wyceny i rejestracji produktów. Specjalista w zakresie komercjalizacji projektów badawczo-rozwojowych oraz zarządzania projektami wg metodologii PMI.

Menedżer obu projektów infrastrukturalnych i badawczych, odpowiedzialnych za pozyskiwanie funduszy unijnych i realizacji projektów badawczo-rozwojowych . Specjalizuje się w budowie sieci krajowych i międzynarodowych w dziedzinie nauk bio i life science.

Absolwentka nauk politycznych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami.

Autor: Centrum Badań EIT+, Opublikowano: 29.08.2016
plusfontminusfontreloadfont