Sławomir Szafert

Print Friendly

Sławomir Szafert

Wiceprezes Zarządu EIT w latach 2008-2011

Dr hab. Sławomir Szafert w 2008 r. został rekomendowany na stanowisko wiceprezesa Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. Funkcję tę pełnił do czerwca 2011 r.

Dr hab. Sławomir Szafert jest absolwentem Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, który ukończył w 1990 roku. W 1996 roku uzyskał stopień doktora i w tymże roku – po otrzymaniu stupendium Fulbrighta – rozpoczął staż podoktorancki na Uniwersytecie w Salt Lake City (USA) w zespole Prof. Johna A. Gladysza.

W sierpniu 1999 roku wrócił na Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie pracuje jako adiunkt w zespole naukowym Prof. dr hab. Piotra Soboty.

W kolejnych latach odwiedzał uniwersytety w Rennes (jako stypendysta CNRS), Oakland (USA) oraz Erlangen-Nürnberg (Niemcy). Jest autorem i współautorem ponad 50 publikacji naukowych. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na badaniach właściwości organicznych i zawierających metal poliynów oraz asymetrycznej syntezie i katalizie.

Obecnie dr hab. Sławomir Szafert piasuje stanowiska prodziekana ds. ogólnych Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Autor: Centrum Badań EIT+, Opublikowano: 23.02.2015
plusfontminusfontreloadfont