Sebastian Maćkowski

Print Friendly

Sebastian Maćkowski

Koordynator naukowy w Departamencie Nanotechnologii - Rada Naukowa

Dr hab. Sebastian Maćkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Urodził się 27 listopada 1973 r. w Gorzowie Wielkopolskim. W roku 1997 ukończył Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W 2008 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk fizycznych w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na podstawie rozprawy pt. „Polaryzacja spinowa ekscytonu i polaronu magnetycznego w kropce kwantowej”. Obecnie pracuje w Instytucie Fizyki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Doktor Sebastian Maćkowski jest autorem i współautorem ponad 120 prac opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, cytowanych ponad 1000 razy. Ponadto w swoim dorobku posiada ponad 200 prezentacji na konferencjach międzynarodowych, w tym 30 referatów zaproszonych. Otrzymał również liczne nagrody oraz stypendia m.in. stypendium dla młodych naukowców przyznane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (2001 r.), stypendium Fundacji Alexandra von Humboldta 2005 – 2007, nagrodę Fundacji Klausa Römera za prace badawcze prowadzone na Wydziale Chemii i Biochemii Uniwersytetu Ludwika Maksymiliana w Monachium; indywidualne prestiżowe stypendium Tygodnika POLITYKA “Zostańcie z nami!” oraz dwukrotnie indywidualną nagrodę Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Od 2001 r. prowadzi projekt badawczy uzyskany w ramach programu EUROCORES prowadzonego przez European Science Foundation, zatytułowany „BOLDCATS Bioinspired Oxygen Evolving Light Driven Catalysts”, na kwotę 900 tys. zł, którego ukończenie przewidzane jest w 2014 r. latach natomiast od 2009 r. prowadzi projekt badawczy w ramach programu WELCOME „Hybrid nanostructures as a stepping-stone towards efficient artificial photosynthesis” przyznany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Zostanie on ukończony w 2015 roku. Jest recenzentem artykułów naukowych w czasopismach międzynarodowych oraz wniosków badawczych w programach krajowych i zagranicznych.

Autor: , Opublikowano: 26.05.2015
plusfontminusfontreloadfont