Radosław Piesiewicz

Print Friendly

Radosław Piesiewicz

Dyrektor Departamentu ICT w latach 2009-2012

Dr inż. Radosław Piesiewicz pracował we Wrocławskim Centrum Badań EIT+ w latach 2009-2012 na stanowisku Dyrektora ds. Badań i Rozwoju: Rozwój ICT będąc odpowiedzialnym za rozwój i funkcjonowanie departamentu ICT a w szczególności za strategię i koordynację prac rozwojowych i badawczych w obszarze ICT, zarządzanie zespołem ICT, pozyskiwanie funduszy na rozwój i badania oraz kontakty z instytucjami i firmami zewnętrznymi.

W latach 2008-2009 Radosław pracował na stanowisku szefa wydziału Broadband & Wireless w prywatnym instytucie naukowo-badawczym Create-Net w Trento, Włochy, gdzie zarządzał 10-cio osobowym zespołem i pracami badawczo-rozwojowymi w ramach licznych projektów europejskich FP6 i FP7 (Ming-T, EUWB, Diconet) i przemysłowych (CISCO). W latach 2004-2008 pracował na stanowisku Research Engineer w Terahertz Communications Lab i Institut fuer Nachrichtentechnik na Technische Universitaet Braunschweig, Braunschweig w Niemczech gdzie obronił rozprawę doktorską z najwyższą notą, summa cum laude i otrzymał prestiżową nagrodą Walter Kertz Preis za najlepszą pracę doktorską w dziedzinie interdyscyplinarnej łączącej telekomunikację i fizykę. Ponadto, w tym czasie pracował w europejskim projekcie MEDEA+ Qstream i przemysłowym UFO dla Airbus GmbH. W latach 2002-2004 Radosław pracował na stanowisku Project Engineer w Fraunhofer Institut IZM w Paderborn, Niemcy, w ramach europejskiego projektu MEDEA+ MESDIE.

W bieżącej pracy badawczej specjalizuje się w zagadnieniach techniki terahertz oraz radia i sieci kognitywnych. Radosław jest autorem ponad 60 publikacji w prestiżowych czasopismach oraz na kluczowych konferencjach międzynarodowych, w tym wielu Invited. Radosław Piesiewicz jest głównym inicjatorem nowej międzynarodowej akcji COST IC0902 w obszarze radia i sieci kognitywnych (Cognitive Radio and Networking for Cooperative Coexistence of Heterogeneous Wireless Networks), gdzie jest również szefem WG3 (Cognitive Network Wide Mechanisms). Radosław jest aktywnym członkiem Komitetu Technicznego Reconfigurable Radio Systems (TC RRS) w ETSI oraz grupy Spectrum & Enablers w klastrze FP7 Radio Access Sectrum. Jest również członkiem Future Internet Assembly i klastra FP7 Future Internet. Radosław zorganizował Special Networking Session, Cognitive and Reconfigurable Radio Systems na ICT Event w Lyonie w 2008. Jest też organizatorem specjalnej sesji na IEEE CrownCom 2009 w tematyce kognitywnego kanału pilota i archtektur sieci kognitywnych (Enabling Architectures and Cognitive Pilot Channel Solutions for Future Cognitive Wireless Systems and Networks). Radosław był Distinguished Keynote Speaker na IEEE NGMAST w 2008. Jest członkiem komitetów organizacyjnych konferencji PSATS 2009 i EuropeComm 2009, gdzie również jest członkiem jej komitetu sterującego. Jest również członkiem komitetów programowych wielu prestiżowych konferencji w tym m.in. IEEE CrownCom, Future Networks and Mobile Summit, IEEE APS, EuCAP. Radosław Piesiewicz jest ekspertem Komisji Europejskiej ewaluującym projekty i programy w FP6 i FP7 oraz ekspertem NCBiR i MNiSW.

Autor: Centrum Badań EIT+, Opublikowano: 23.02.2015
plusfontminusfontreloadfont