prof. Antoni Muszer

Print Friendly

prof. Antoni Muszer

Kierownik Laboratorium Analiz Geotechnologicznych

Geolog złożowy, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, pracownik naukowy w Zakładzie Surowców Mineralnych Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.
Wykładowca w dziedzinie geologii złóż, modelowania złóż kopalin stałych, ciekłych i gazowych, metod poszukiwania, rozpoznawania i oceny ekonomicznej złóż, geologii gospodarczej złóż metali szlachetnych i złóż antropogenicznych. Wiedzę teoretyczną realizuje w praktyce przemysłowej. Prowadzi badania geologiczne, geologiczno-mineralogiczne i gospodarcze dla potrzeb przemysłu wydobywczego kopalin stałych, ciekłych i gazowych. Poprzez współpracę z przemysłem osiągnął duże doświadczenie praktyczne w pracach dokumentacyjnych tych kopalin. Współpracuje z koncernem górniczo-hutniczym KGHM Polska Miedź S.A., KGHM Cuprum Sp. z o.o., Poltegor-Projekt Sp. z o.o., z Instytutem Metali Nieżelaznych w Gliwicach, uczelniami technicznymi (Politechnika Wrocławska, AGH Kraków) oraz z wieloma kopalniami surowców skalnych na obszarze Dolnego Śląska (np. Rakowice Wlk, Kopalnia Osiecznica). Posiada duże doświadczenie w pracy w zespołach eksperckich dotyczących geologii. Zasiadał w komisjach ministerialnych, tj. w „Zespole Ekspertów” d/s weryfikacji i opiniowania zadań geologicznych przy Ministrze OŚZNiL, w zespole ds. recenzji tematów badawczych realizowanych z funduszy NFOŚiGW, w Komisji Opracowań Kartograficznych i w Komisji do Spraw Kierunku Rozwoju Geologii przy Ministerstwie Środowiska. Obecnie członek Komisji do Spraw Nowych Technologii w Górnictwie i Geologii.

Autor/współautor 70 publikacji naukowych o tematyce geologicznej, złożowej, mineralogicznej i geoturystycznej wydrukowanych w czasopismach krajowych, zagranicznych i w materiałach konferencyjnych. Autor podręcznika akademickiego: „Zarys mikroskopii kruszców”. Autor dwóch monografii dotyczących kruszców i minerałów akcesorycznych w utworach metamorficzno-magmowych, osadowych i antropogenicznych. Ponadto autor i współautor 43 prac o znaczeniu poszukiwawczym złóż metali i gospodarczym dla przemysłu metali nieżelaznych, szklarskiego, surowców skalnych i przerobu surowców antropogenicznych. Organizator 4 międzynarodowych konferencji naukowych dotyczących charakterystyki metali, stratygrafii serii okruszcowanych oraz ich genezy na tle budowy tektonicznej kompleksów skalnych. Wygłosił 55 wykładów naukowych w kraju i za granicą o tematyce geologiczno-mineralogicznej, geologiczno-gospodarczej i złożowej na konferencjach i sympozjach.

Autor: Centrum Badań EIT+, Opublikowano: 29.08.2016
plusfontminusfontreloadfont