Paweł Kafarski

Print Friendly

Paweł Kafarski

Rada Naukowa

Prof. dr hab. inż. Paweł Kafarski (Politechnika Wrocławska)

Urodził się 13 stycznia 1949 r. w Gdańsku. Ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej w 1971 r., gdzie w 1998 r. otrzymał tytuł profesora. W 2000 r. został wyróżniony tytułem profesora zwyczajnego. Profesor Paweł Kafarski jest autorem i współautorem ponad 300 publikacji, 1 podręcznika akademickiego (P. Kafarski, B. Lejczak, Chemia Bioorganiczna, PWN Warszawa 1994), dwóch podręczników uczelnianych, trzech monografii oraz 15 rozdziałów w książkach.

Posiada 11 przyznanych patentów. Jego prace były cytowane ponad 3000 razy. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego (od roku 1977, prezes w latach 2005-2010), European Peptide Society (od roku 1996), American Chemical Society (od roku 1997), Komitetu Biotechnologii przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Chemii P.A.N. (w kadencjach: od 2003-2007 r., 2007-2010 i 2012-teraz) oraz Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych (od 2007 r.).

W swoim dorobku naukowym otrzymał m.in. medal Jana Hanusa (Czeskie Towarzystwo Chemiczne – 2005), tytuł honorowego członka Słowackiego Towarzystwa Chemicznego (2007), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2007), medal Włodzimierza Trzebiatowskiego (Politechnika Wrocławska – 2009), subsydium MISTRZ Fundacji Nauki Polskiej (2008-2010) i sześć nagród Ministra Edukacji Narodowej (w tym jedna na wniosek Uniwersytetu Opolskiego).

Autor: , Opublikowano: 26.05.2015
plusfontminusfontreloadfont