Prof. dr hab. Andrzej Jeżowski

Print Friendly, PDF & Email

Prof. dr hab. Andrzej Jeżowski

(Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN im. Włodzimierza Trzebiatowskiego)

Urodził się w 1950 r. we Wrocławiu, jest absolwentem fizyki na Wydziale Matematyki-Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Tytuł profesora nauk fizycznych otrzymał w roku 1998. Od roku 1975 pracuje w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN. W latach 2002-2010 był zastępcą Dyrektora ds. naukowych INTiBS, a od roku 2011 pełni funkcję Dyrektora Instytutu.

Jest członkiem Komisji A1 Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa w Paryżu (od 2000 r.), Komitetu Redakcyjnego czasopisma Low Temperature Physics (od 2002 r.), członkiem Rady Naukowej Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu (od 2011 r.), członkiem Rady Naukowej Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur we Wrocławiu (od 2011 r.) oraz przewodniczącym Prezydium centrum  naukowego  „Centrum Badań Materiałów Zaawansowanych i Struktur Inteligentnych”.

Profesor Andrzej Jeżowski jest autorem kilku monografii oraz ponad 170 artykułów w czasopismach naukowych z listy filadelfijskiej, cytowanych ponad tysiąc razy, a także  licznych wykładów i prezentacji na konferencjach naukowych z dziedziny fizyki ciała stałego.

Wielokrotnie był organizatorem i współorganizatorem konferencji międzynarodowych oraz inicjatorem cyklicznych konferencji „Cryocrystals and Quantum Crystals”. Prof. Jeżowski ściśle współpracuje z licznymi placówkami zagranicznymi zajmującymi się badaniami w zakresie niskich temperatur.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się głównie wokół zagadnień dotyczących właściwości cieplnych kryształów molekularnych, nadprzewodników wysokotemperaturowych, bioceramik i materiałów amorficznych.

Autor: Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Opublikowano: 17.10.2014
plusfontminusfontreloadfont