Mirosław Miller

Print Friendly

Mirosław Miller

Prezes Zarządu EIT w latach 2007-2012

W latach 2008-2012 Prezes Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+

Współtwórca i pierwszy Prezes Zarządu Spółki. W lipcu 2012 r. prof. dr hab. Mirosław Miller objął funkcję dyrektora Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur we Wrocławiu, będącego Międzynarodowym Instytutem Polskiej Akademii Nauk. Natomiast we wrześniu 2012 r. zakończył swoją misję w EIT+, składając rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu spółki.

Naukowiec i Profesor Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej w latach 1979-2012. Specjalista w zakresie wysokotemperaturowych procesów chemicznych, właściwości fizykochemicznych związków nieorganicznych, wysokotemperaturowej spektrometrii mas oraz nanotechnologii i materiałów smart. Autor ponad 120 publikacji naukowych, cytowanych ponad 900 razy. Stypendysta Fundacji Humboldta w Forschungszentrum Julich (1986-1987), Fundacji Welcha na uniwersytecie Texas A&M (1993).

W latach 2006-2008 profesor w Instytucie Energetyki w Warszawie. Prodziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej w kadencji 2002-2005 (współautor jedynej w Polsce restrukturyzacji dużego wydziału na uczelni), inicjator i koordynator Dolnośląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii (2004-2007). Członek Rady Naukowej European Society of Thin Films (EFDS), Przewodniczący Rady Naukowej spółki Data Techno Park, członek Rady Naukowej Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych  ZUT Szczecin. Członek Rady Redakcyjnej “The Open Thermodynamics Journal” (Bentham Open). Współwłaściciel i członek rad nadzorczych kilku spółek technologicznych.

Ekspert Komisji Europejskiej i Banku Światowego ds. Strategii Inteligentnych Specjalizacji oraz programu Horizon 2020, ekspert ds. technologii materiałowych Centrum Badań LG TCM, ekspert regionalnego Programu Zielona Dolina (Uniwersytet Przyrodniczy). Współinicjator programów Prescription for Poland oraz PLUS IP, łączących polskich naukowców pracujących w Kraju i w USA w dziedzinie IT Health. Honorowy Ambasador Kongresów Polskich, Przewodniczący Koła Societas Humboldtiana Polonorum Wrocław. Współinicjator i wiceprezes klastra technologicznego Wałbrzyskie Surowce. Członek założyciel Fundacji Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii Nanonet oraz Fundacji Semper Naturalae. Posiada m.in. Brązowy Krzyż Zasługi oraz Brązową Odznakę „Zasłużony dla Województwa i Miasta Wrocławia”.

Autor: Centrum Badań EIT+, Opublikowano: 23.02.2015
plusfontminusfontreloadfont