Maciej Ugorski

Print Friendly

Maciej Ugorski

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Maciej Ugorski (Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław)

Urodzony 20 kwietnia 1949 r. Obecnie pełni funkcję kierownika Katedry Biochemii, Farmakologii i Toksykologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Tytuł profesora zwyczajnego otrzymał na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w 2007 roku.

W międzyczasie odbył zagraniczne staże naukowe: 1981-1984 – trzyletni staż podoktorski (Departament of Pathology, National Cancer Institute, NIH, Bethesda, USA); 1989-1991 – 2,5-letni staż podoktorski, Department of Pathology, School of Medicine, University of Pennsylvania, Filadelfia, USA; 1997/8 – profesor wizytujący (6 miesięcy), College of Medicine and Technology (Tao-yuan, Tajwan). Naukową specjalizacją profesora jest biologia komórki, ze szczególnym uwzględnieniem komórki nowotworowej.

Jego praca został nagrodzona wieloma nagrodami, spośród których należy wymienić m.in. Złoty Krzyż Zasługi (2002), Nagrodę zespołową sekretarza PAN (1998), Nagrodę I stopnia Polskiego Towarzystwa Nauk Wet. za publikacje naukowe (2005), Nagrodę w ramach konkursu IMMUNO Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (1999), wyróżnienie Komitetu Mikrobiologii PAN za najlepszą pracę eksperymentalną z zakresu mikrobiologii, wykonaną w kraju i opublikowaną w 2006 i 2011 roku. Jest Członkiem Rady Naukowej Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Członkiem Komitetu Nauk Weterynaryjnych PAN, Przedstawicielem PTBioch w International Glycoconjugate Organization oraz Członkiem Rady Naukowej czasopism: „Trends in Glycoscience and Glycotechnology” (1996 – 1998), „Współczesna Onkologia”, „Polish Journal of Veterinary Sciences”. Jest aktywnym recenzentem w wielu czasopismach naukowych oraz projektach badawczych.

Autor: , Opublikowano: 26.05.2015
plusfontminusfontreloadfont