Łukasz Nieradko

Print Friendly

Łukasz Nieradko

Koordynator – Program Manager ds. Surowców Strategicznych

_LGI6233

Łukasz Nieradko jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej. Stopień magisterski uzyskał w 1996 r. Stopień doktorski uzyskał z wyróżnieniem w 2002 r. na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, przedstawiając pierwsze na świecie zintegrowane on-chip kolumny chromatograficzne, wykonane w technologii kompatybilnej z procesami CMOS, z aktywną warstwą krzemu porowatego pełniącego rolę fazy stacjonarnej, będącej kluczowym elementem miniaturowych systemów do analiz gazów typu µTAS. W okresie studiów magisterskich i doktorskich uczestniczył w wielu grantach badawczych KBN, dążących do rozwoju technologii półprzewodnikowych do zastosowań w wytwarzaniu czujników ciśnienia, przyśpieszenia i innych. Uzyskał liczne wyróżnienia za osiągnięcia naukowe, m.in. nagrodę zespołową Stowarzyszenia Elektryków Polskich, wyróżnienia na konferencjach krajowych i międzynarodowych, nagrodę Rektora Politechniki Warszawskiej. Jest byłym stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Po ukończeniu studiów doktoranckich dr Nieradko od 2001 roku przebywał na dwuletnim stypendium post-doc Komisji Europejskiej Marie Curie Individual Fellowship w ramach 5 .Programu Ramowego na Uniwersytecie Franche-Comte w Besancon we Francji. Okres ten poświęcił prowadząc prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie mikrooptyki zintegrowanej – MOEMS, opracowując nowatorskie rozwiązania czujniki ciśnienia, przemieszczeń i wibracji. Wyniki prac wspomagały europejski projekt badawczy OCMMM (Optical Characterization Methods of MEMS Manufacturing), realizowany we współpracy z firmami sektora high-tech.

W latach 2004 do 2008 kontynuując karierę naukową w CNRS (Narodowe Centrum Badań Naukowych) jako Research Engineer, dr Nieradko uczestniczył w projektach DGA (Generalna Dyrekcja Uzbrojenia), CNES (Narodowe Centrum Badań Kosmicznych) i ANR (Narodowej Agencji Badań) nad opracowaniem zintegrowanych on-chip komponentów zegara atomowego, a następnie opracowując koncepcje autonomicznego urządzenia. Jednocześnie aktywnie uczestniczył w pracach badawczych nad zintegrowanymi mikrokomponentami optycznymi szklanymi i polimerowymi, w ramach FP6 – Network of Excellence in Micro Optics (NEMO), ukierunkowanych ku opracowaniu zintegrowanego mikroskopu konfokalnego. Łukasz Nieradko jest współautorem patentu europejskiego i licznych publikacji naukowych. Jest członkiem PTTS (Polskiego Towarzystwa Technik Sensorowych) oraz MCFA (Marie Curie Fellow Association).

W lipcu 2008 r. dr inż. Nieradko dołączył do Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

Autor: , Opublikowano: 26.05.2015
plusfontminusfontreloadfont