Krzysztof Razik

Print Friendly

Krzysztof Razik

Dyrektor Generalny

Jest absolwentem zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. W sierpniu 2012 r. objął w Spółce stanowisko Dyrektora Generalnego. Pracę we Wrocławskim Centrum Badań EIT+ rozpoczął w marcu 2012 r., obejmując stanowisko Prokurenta Spółki oraz Pełnomocnika Zarządu ds. Operacyjnych – Chief Operating Officer, przejmując nadzór nad obszarami: technicznym, finansowym i organizacyjnym.

Krzysztof Razik jest managerem z wieloletnim stażem. Przez ostatnie 15 lat pracował dla dużej korporacji międzynarodowej, jaką jest Grupa Fagor (w Polsce FagorMastercook S.A.) będąca częścią Mondragon Corporation. Dotychczasowa droga zawodowa umożliwiała Panu Krzysztofowi Razikowi zdobycie doświadczenia z wielu obszarów takich jak: marketing, finanse i księgowość, organizacja zarządzania i nadzór właścicielski, współpraca międzynarodowa, współpraca z audytem i doradcami podatkowymi oraz zarządzanie projektami korporacyjnymi.

W ostatnich latach Pan Krzysztof Razik wielokrotnie zarządzał osobiście wieloma projektami zleconymi bezpośrednio z poziomu korporacji, a projekty te to m.in.: procedura squeez out, transakcje z akcjonariuszami finansowymi, transakcje ze Skarbem Państwa, transakcje zbycia aktywów w spółkach zależnych, likwidacja wybranych aktywów, transakcje związane z akcjonariatem pracowniczym, emisje akcji, podwyższenia kapitałów, negocjacje i pozyskanie pomocy publicznej dla wybranych projektów inwestycyjnych, optymalizacje podatkowe. Przed podjęciem pracy w Grupie Fagor 4 lata pracował także w Departamencie Marketingu jednej z większych spółek w branży budowlanej wchodzącej w skład Grupy Holdingowej KGHM „Polska Miedź” S.A. gdzie odpowiedzialny był za obszar rynku krajowego i rynek wewnątrz grupy.

W ramach współpracy z akcjonariuszami i nadzoru nad jednym z projektów Pan Krzysztof Razik miał także bezpośrednie kontakty z inwestorem finansowym jakim jest Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, a kontakty te prowadzone były na poziomie centrali w Londynie oraz przedstawicielstwa w Warszawie. Pełnił też funkcje nadzorcze takie jak sekretarz i przewodniczący rady nadzorczej w spółkach prawa handlowego oraz funkcje społeczne w organizacjach gospodarczych skupiających przedsiębiorców na Dolnym Śląsku.

W wolnym czasie Pan Krzysztof Razik oddaje się swoim hobby, m.in. fotografii, aktywnemu wypoczynkowi (bieganie, pływanie, jazda na rowerze), literaturze i dziennikarstwu obywatelskiemu na portalach internetowych.

Autor: , Opublikowano: 26.05.2015
plusfontminusfontreloadfont