Katarzyna Swinarska

Print Friendly

Katarzyna Swinarska

Dyrektor Biura Zarządzania Projektami w latach 2010-2013

W latach 2008-2010 we Wrocławskim Centrum Badań EIT+ roku pełniła funkcję kierownika kluczowego projektu badawczego BioMed – „Biotechnologie i zaawansowane technologie medyczne”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Od 2010 do 2013 r. pełniła rolę Dyrektora Biura Zarządzania Projektami we Wrocławskim Centrum Badań EIT+.

Absolwentka Wydziału Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ze specjalnością  „Finanse i Bankowość”. W 2008 roku ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu w tematyce zarządzania projektami. Posiada wiedzę i doświadczenie w dziedzinie metodyki zarządzania projektami metodą „łańcucha krytycznego” oraz z wykorzystaniem Teorii Ograniczeń  Eliyahu M.  Goldratta.

Od 2001 r. – najpierw we Wrocławskim Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej a następnie w Dolnośląskim Centrum Zaawansowanych Technologii – zajmuje się organizowaniem interdyscyplinarnych projektów badawczych, definiowaniem projektów oraz  pozyskiwaniem środków europejskich dedykowanych rozwojowi nauki o szerokich możliwościach aplikacyjnych.

Pełniąc funkcję Project Managera, uczestniczyła w przygotowaniu oraz realizacji wielu projektów badawczych, infrastrukturalnych oraz mających na celu zorganizowanie sieci regionalnych powiązań pomiędzy sektorem B+R a gospodarką w dziedzinie energetyki odnawialnej, e-zdrowia oraz biotechnologii.

Autor: Centrum Badań EIT+, Opublikowano: 23.02.2015
plusfontminusfontreloadfont