KATARZYNA DORYWAŁA

Print Friendly

KATARZYNA DORYWAŁA

PREZES ZARZĄDU

_LGI2030

Doświadczony menedżer w obszarze kontrolingu oraz finansów, praktyk zarządzania projektami i przedsięwzięciami biznesowymi.

Swą karierę zawodową rozpoczęła w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Wrocław SA, gdzie kompleksowo wdrożyła system kontrolingu. Od 1998 r. pracownik Telefonii Dialog S.A. Wrocław, w latach 2002 – 2010 – Kierownik Działu Budżetu w Departamencie Kontrolingu w tej firmie. Do swoich największych sukcesów zalicza: stworzenie i bieżące zarządzanie strategią firmy w zakresie finansowym i budżetowym, w tym restrukturyzację kosztów, a także skuteczne wdrażanie długoterminowych planów rozwoju.

Od 2010 w zespole Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, początkowo jako Kierownik Działu Kontrolingu, następnie od maja 2011 jako Kierownik Działu Finansów. W październiku 2013 objęła stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu Pozyskiwania i Zarządzania Projektami oraz Kierownika Projektu Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań EIT+, pełniąc tym samym kompleksowy nadzór nad prawidłową i terminową realizacją jednego z największych projektów infrastrukturalnych w Polsce – budowę ultranowoczesnych laboratoriów w Kampusie Pracze, którego budżet opiewał na kwotę ponad 500 mln zł.

Pełniła także funkcje w spółkach spin-off Wrocławskiego Centrum Badań EIT+:

• Przewodnicząca Rady Nadzorczej MicroscopeIT Sp. z o. o. (od 11.2012)
• Członek Rady Nadzorczej Nauru Sp. z o.o. (od 11.2012)
• Członek Rady Nadzorczej Simply User Sp. z o.o. (od 06.2012)
• Członek Rady Nadzorczej Infermedica Sp. z o.o. (od 11.2012 do 01.2014)

W kwietniu 2015 r. objęła funkcję Wiceprezesa Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Natomiast od dnia 21 lipca 2016 r. pełni obowiązki Prezesa Zarządu.

Absolwentka Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych z zakresu: Rachunkowości i Kontroli Finansowej (Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu; 2001) ; Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (Szkoła Główna Handlowa i Ernst & Young; 2006) oraz Zarządzania Finansami (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu; 2012). Ukończyła wiele kursów i szkoleń, w tym: Program Kształcenia Kontrolerów w cyklu pięciostopniowym, Trening interpersonalny w procesie budżetowania, Kurs dla Głównych Księgowych, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Profesjonalne Zarządzanie Projektami, Zarządzanie Projektami wg metodologii TenStep, Angielski dla finansistów, System zarządzania przez cele w praktyce (ZPC), prowadzonych przez renomowane organizacje m.in. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce; Francuski Instytut Gospodarki Polska; ENERGY Group; DSMG Management Consulting Fundacja Rozwoju Rachunkowości; MDDP Akademia Biznesu w Warszawie.

Autor: , Opublikowano: 07.08.2015
plusfontminusfontreloadfont