Jolanta Zakrzewska–Czerwińska

Print Friendly

Jolanta Zakrzewska–Czerwińska

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska–Czerwińska (Uniwersytet Wrocławski oraz Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polska Akademia Nauk, Wrocław)

Jolanta Zakrzewska–Czerwińska urodziła się we Wrocławiu, gdzie na Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Chemii (kierunek Bioinżynieria) w roku 1983 otrzymała tytuł magistra. Stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych uzyskała w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
w roku 1996, a tytuł Profesora (Prezydent RP) otrzymała w roku 2002. Od roku 2007 pracuje jako profesor zwyczajny na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

W czasie swojej pracy badawczej odbyła liczne staże naukowe oraz stypendia m.in.: w Niemczech w Zakładzie Mikrobiologii Stosowanej Uniwersytetu w Osnabrück (stypendium Fundacji im. A. von Humboldta); w Instytucie Maxa Plancka w Berlinie, gdzie realizowała czteroletnią współpracę w ramach programu Deutsche Forschungsgemeinschaft – Polska Akademia Nauk „Interaction of the initiator DnaA protein of Streptomyces lividans with DNA”; w Brazylii prowadząc kurs “Identification and Typing of Bacteria Using Ribosomal Genes” oraz w Wielkiej Brytanii w John Innes Centre Institute. W roku 1996 została powołana na eksperta firmy SmithKline Beecham, gdzie zajmowała się identyfikacją produkcyjnych szczepów promieniowców. W swoim dorobku naukowym ma ponad 100 prac cytowanych około 2000 razy.

Otrzymała za swoje prace badawcze liczne nagrody i wyróżnienia, spośród których należy wymienić m.in. Nagrodę im. Morison Rogosa American Society of Microbiology (2000 r.), przyznanie subsydium profesorskiego MISTRZ z Fundacji Nauki Polskiej w roku 2009 oraz Złoty Krzyż Zasługi za zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej w Roku Marii Skłodowskiej-Curie w 2011 r.

Autor: , Opublikowano: 26.05.2015
plusfontminusfontreloadfont