Jerzy Langer

Print Friendly

Jerzy Langer

Prezes Zarządu

pobrane (1)

Prof. Jerzy Langer – Prezes Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ od wrześniu 2012 r do lipca 2016.

Prof. Jerzy Langer jest jednym z pomysłodawców powołania Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Z wykształcenia jest fizykiem i na stałe pracuje w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W swoim dorobku naukowym ma około 250 wysoko cytowanych prac, wykłady na najważniejszych światowych konferencjach z fizyki ciała stałego i około 200 opracowań, artykułów oraz prezentacji dotyczących polskiej i europejskiej polityki naukowej. Wypromował 15 doktorów. Był członkiem kilkudziesięciu komitetów programowych międzynarodowych konferencji naukowych, a ostatnio przewodniczącym komitetu programowego Europejskiego Otwartego Forum Nauki – ESOF 2016 w Manchester,UK. Przez pięć lat był głównym doradcą Prezesa Polskiej Akademii Nauk, a następnie w roku 2005 wiceministrem Nauki.

Prof. Jerzy Langer został wybrany na członka rzeczywistego (APS Fellow) – American Physical Society, otrzymał również Nagrodę Naukową im. Marii Skłodowskiej-Curie –najwyższe polskie wyróżnienie naukowe w dziedzinie fizyki i chemii. Jest również członkiem „Academia Europaea” i przez 2 kadencje był jej sekretarzem zagranicznym (Foreign Secretary), a także założycielem i honorowym wiceprzewodniczącym EUROSCIENCE.

W swojej karierze zawodowej był również członkiem kluczowych ciał doradczych Komisji Europejskiej d/s nauki (EURAB, ISTAG i Rada Zarządzająca Joint Research Centre). Współtworzył główne dokumenty programowe odnoszące się do ERA (Europejskiego Obszaru Badawczego). Jest jednym z inspiratorów powstania ERC (European Research Council), w którym przewodniczył przez 6 lat panelowi przyznających granty dla liderów zespołów badawczych z zakresu materii skondensowanej. W 2011 zaproponował utworzenie bliźniaczej do ERC agencji europejskich grantów stosowanych – European Innovation Council.

Prof. Jerzy Langer uczestniczy także jako Doradca w pracach Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej — DG Regio (członek Smart Specialisation Strategy High Level mirror group) i Dyrekcji Generalnej ds. Sieci Komunikacyjnych, Zasobów i Technologii (DG CONNECT) w programie FET (Future & Emerging Technologies), jako przewodniczący grupy doradczej FETAG tego drugiego co wielkości programu badawczego HORYZONT 2020.

Wielokrotnie brał udział w międzynarodowych zespołach opiniodawczych w sprawie polityki naukowej oraz programów naukowych , m.in. Irlandii (przewodniczący), krajów Nordyckich, Łotwy, Słowacji, Finlandii i Francji, a także oceny ex post 6 Programu Ramowego UE.

Za działalność dla Wrocławia w r. 2016 został odznaczony prze Prezydenta R Dutkiewicza medalem „Zasłużony dla Wrocławia”.

Szczegółowe dane biograficzne prof. Jerzego Langera są dostępne na następujących portalach internetowych:

Academia Europaea: www.ae-info.org/ae/User/Langer_Jerzy

Who is who in Polish Physics: who.is.who.physics.pl/index.php?id=00337

Zapisz

Autor: , Opublikowano: 26.05.2015
plusfontminusfontreloadfont