dr Jakub Śliwiński

Print Friendly

dr Jakub Śliwiński

Prokurent

Absolwent Instytutu Fizyki Doświadczalnej, Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego gdzie obronił doktorat w dziedzinie fizyki cienkich warstw i oddziaływań międzyatomowych na powierzchni. Z WCB EIT+ związany od grudnia 2010 roku, koordynował proces wyposażania laboratoriów badawczych po stronie Departamentu Nanotechnologii, a także proces budowy laboratoriów reprezentując użytkownika końcowego. Auditor wewnętrzny i ekspert techniczny oceniający laboratoria zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005, a także certyfikowany Asystent Systemu Zarządzania w Laboratorium (Polskie Centrum Badań i Certyfikacji) ze znajomością procesów planowania, budowy i doskonalenia systemu zarządzania w Laboratorium. Zwolennik zarządzania projektami z użyciem metody łańcucha krytycznego (CCPM) i teorii ograniczeń (TOC). Doświadczenie, oprócz naukowego, zdobywał również w komercyjnym sektorze high-tech będąc na stażu Kanadzie, co przekłada się na umiejętność łatwego nawiązywania kontaktu zarówno z przedsiębiorcami jak i naukowcami.

Autor: Centrum Badań EIT+, Opublikowano: 16.06.2017
plusfontminusfontreloadfont