Dr hab. inż. Artur Bednarkiewicz

Print Friendly, PDF & Email

Dr hab. inż. Artur Bednarkiewicz

Kierownik zadania NAOMIS

Artur Bednarkiewicz uzyskał stopień mgr inż. Fizyki i Inżynierii Biomedycznej na Politechnice Wrocławskiej w 1998 a stopień doktora i doktora habilitowanego nauk fizycznych w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych (INTiBS), Polskiej Akademii Nauk (PAN) w 2003 i 2013 r.

Po stażu podoktorskim w European Commission Joint Research Centre, Italy (2005-2009) zainicjował powstanie grupy NAOMIS przy Wrocławskim Centrum Badań EIT+. Grupa skupia się nad zastosowaniem nanocząsteczek luminescencyjnych do obrazowania i biodetekcji (Nanoparticle Assisted Molecular Imaging and Sensing).

Autor: Centrum Badań EIT+, Opublikowano: 17.02.2015
plusfontminusfontreloadfont