Andrzej Tiukało

Print Friendly

Andrzej Tiukało

Dyrektor Generalny EIT w latach 2008-2011

Dr hab. Andrzej Tiukało od 2008 r. do 2011 r. pracował we Wrocławskim Centrum Badań EIT+. Pełnił funkcję Dyrektora Biura Zarządzania Projektami, odpowiedzialnego między innymi za koordynację i nadzór nad projektami badawczymi: „Wykorzystanie nanotechnologii w nowoczesnych materiałach – NanoMat”, „Biotechnologie i zaawansowane technologie medyczne – BioMed” oraz nad projektem inwestycyjnym „Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów – DolBioMat” o łącznej wartości ponad 700 mln zł. Później sprawował stanowisko Dyrektora Generalnego Spółki.

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, specjalność inżynieria środowiska. W 1982 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dziedzinie inżynierii środowiska, a w 1987 r. stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie wodociągi i kanalizacja.

W latach 1991 – 2003 pracował w Przedsiębiorstwie Inżynierii i Hydrotechniki „TAN” S.A. we Wrocławiu na stanowisku dyrektora. Zakres jego obowiązków obejmował strategiczne i bieżące zarządzanie przedsiębiorstwem budowlanym, a także planowanie i organizowanie budów związanych z gospodarką wodną oraz kontrolowanie kosztów, jakości i postępu prac budowlanych. Od 2003 r. do 2005 r. był profesorem Akademii Polonijnej w Częstochowie oraz prodziekanem Wydziału Ekonomii i Zarządzania w Filii w Gliwicach. Prowadził wykłady z zakresu podstaw zarządzania, teorii przedsiębiorstwa i oceny projektów inwestycyjnych, zarządzania procesami.

Jednocześnie od 2003 r. do 2006 r. pracował w Biurze Koordynacji Projektu Banku Światowego jako ekspert, koordynując pracę konsultantów w zakresie przygotowania kompletu niezbędnych dokumentów służących ewaluacji i wdrożeniu rządowego projektu „Ochrona przeciwpowodziowa w dorzeczu rzeki Odry” (o wartości 505 mln EUR). Od 2005 r. jest profesorem Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na rozwijaniu sozoekonomicznych metod ewaluacji projektów inwestycyjnych w gospodarce wodnej oraz ich zarządzania przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Ukończył również szkolenia z zakresu planowania i oceny inwestycji, pozyskiwania finansowania na rynku finansowym, pozyskiwania kapitału przez małe i średnie przedsiębiorstwa oraz programów pomocowych UE.

Andrzej Tiukało jest koordynatorem projektów studialnych dotyczących gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej. Jako konsultant Biura Koordynacji Projektu Banku Światowego jest odpowiedzialny za przygotowanie i realizację projektu inwestycyjnego pn: „Ochrona przeciwpowodziowa dorzecza Odry”. Jest też współautorem książki pt: „Prawo Zamówień Publicznych – wybrane zagadnienia”, wydanej w 2004 r.

Autor: Centrum Badań EIT+, Opublikowano: 23.02.2015
plusfontminusfontreloadfont