ZP/4/D/PN/2013 Dostawa (wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem personelu) aparatury naukowobadawczej, fabrycznie nowej i kompletnej dla potrzeb Laboratorium Technologii i Inżynierii Materiałów Polimerowych – Etap I, z podziałem na 2 części

Print Friendly, PDF & Email

ZP/4/D/PN/2013 Dostawa (wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem personelu) aparatury naukowobadawczej, fabrycznie nowej i kompletnej dla potrzeb Laboratorium Technologii i Inżynierii Materiałów Polimerowych – Etap I, z podziałem na 2 części

Data publikacji: 15.03.2015
Data otwarcia: 15.03.2015
Udostępniający: Centrum Badań EIT+

Wszelkie materiały dotyczące przedmiotowego postępowania, realizowanego w imieniu i na rzecz Zamawiającego przez Inżyniera Kontraktu, znajdują się na stronie (link):

http://www.grontmij.pl/zamowienia/eit/Pages/LaboratoriumTechnologiiiInżynieriiMateriałówPolimerowych–EtapI.aspx

Autor: Centrum Badań EIT+, Opublikowano: 15.03.2015
plusfontminusfontreloadfont