TZ.2724.136.2017 Wykonanie prac związanych z realizacją zadania w projekcie PioneerGaN realizowanym we Wrocławskim Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. i opracowanie na ich podstawie dzieła w formie raportu.

plusfontminusfontreloadfont