FZ.2721.9.2016.U.ZO Przeprowadzenie szkolenia wraz z egzaminem praktycznym i teoretycznym w celu otrzymania certyfikatu uprawniającego do wydania uprawnień UDT dla personelu przeprowadzającego instalację, konserwację lub serwisowanie stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane oraz odzysk tych substancji lub gazów z takich urządzeń.

plusfontminusfontreloadfont