FZ.271.27.2016.D.PN – Dostawa, wraz z montażem, uruchomieniem i bezpłatnym instruktażem, następującej aparatury naukowo – badawczej, fabrycznie nowej i kompletnej: Część 1. URZADZENIA DO POMIARU TRANSEPITELIALNEGO OPORU ELEKTRYCZNEGO (TEER) W HODOWLACH KOMÓRKOWYCH oraz Część 2. NUKLEOPORATOR.

plusfontminusfontreloadfont