(DCMiB) ZZ-271-80-D-PN/2015 Dostawa (wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem personelu) aparatury naukowo-badawczej, fabrycznie nowej i kompletnej – aparat do pomiaru oddziaływań pomiędzy cząsteczkami z wykorzystaniem zjawiska termoforezy

plusfontminusfontreloadfont