(DCMiB) ZZ-271-59-D-PN/2015 Dostawa wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem personelu urządzeń laboratoryjnych do budynku 7 – Przechowywanie GMP z podziałem na 3 części

Print Friendly, PDF & Email

(DCMiB) ZZ-271-59-D-PN/2015 Dostawa wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem personelu urządzeń laboratoryjnych do budynku 7 – Przechowywanie GMP z podziałem na 3 części

Data publikacji: 08.05.2015
Data otwarcia: 18.06.2015
Udostępniający: Wrocławskie Centrum Badań EIT+

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna będzie od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona dnia 13.05.2015 r.

Autor: Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Opublikowano: 08.05.2015
plusfontminusfontreloadfont