(DCMiB) ZP/63/D/PN/2013 Dostawa (wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem personelu) aparatury naukowo-badawczej, fabrycznie nowej i kompletnej dla potrzeb Pomieszczeń Clean Room oraz Laboratorium Mems Back End – Etap I, z podziałem na 9 części

plusfontminusfontreloadfont