40/D/PN/2014 – Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E), obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu do Budynku nr 1 Wrocławskiego Centrum Badań EIT + zlokalizowanego we Wrocławiu przy ul. Stabłowickiej 147

plusfontminusfontreloadfont