SONATA_TGD

Print Friendly

SONATA_TGD

Wieloparametryczna charakterystyka kontroli homeostazy nabłonka układu rozrodczego przez komórki T gamma-delta z uwzględnieniem wysokorozdzielczej mikroskopii przyżyciowej.

KIEROWNIK PROJEKTU:
dr Grzegorz Chodaczek

OKRES REALIZACJI :
01.07.2015 r. – 30.06.2020 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU:
1 340 184,00 PLN

Projekt finansowany w ramach konkursu SONATA BIS 4, NCN.

Pośród wielu typów komórek zaangażowanych w proces kontroli śluzówek szczególną rolę pełnią komórki T γδ. Wiodący pogląd w immunologii nabłonków stanowi, że limfocyty T γδ regulują homeostazę tkanek dopiero po rozpoznaniu antygenów własnych, uwidaczniających się po zranieniu lub zakażeniu. Badania własne, wykorzystujące nowatorskie połączenie przyżyciowej mikroskopii konfokalnej i technik immunofluorescencyjnych (Chodaczek et al. Nature Immunology 2012), pokazują jednak, że skórne limfocyty T γδ pozostają w stanie ciągłej aktywacji poprzez konstytutywną fosforylację γδ TCR, która fizycznie je unieruchamia w naskórku. Wbrew powszechnie uznanej hipotezie sugeruje to ciągłą ekspresję swoistych antygenów w zdrowej tkance. Nie jest wiadomo, czy podobne mechanizmy dotyczą innych nabłonków, również zasiedlonych przez komórki T γδ.

Proponowany projekt ma na celu wypełnienie tej luki w wiedzy poprzez 1) ustalenie statusu aktywacji śluzówkowych limfocytów T, 2) ocenę ich wpływu na funkcje nabłonka i indukcję reakcji immunologicznych oraz 3) wizualizację dynamiki procesów komórkowych w czasie rzeczywistym uwzględniającej ruch komórek i oddziaływania międzykomórkowe.

Projekt w trakcie realizacji.

Autor: Agata Kołacz, Opublikowano: 25.05.2016
plusfontminusfontreloadfont