SMF-PPI

Print Friendly, PDF & Email

SMF-PPI

Przejściowe stany białek w projektowaniu niskocząsteczkowych inhibitorów oddziaływań białko-białko.

KOORDYNATOR PROJEKTU W EIT+:
prof. dr hab. J.Otlewski

OKRES REALIZACJI :
15.12.01.2014 r. – 14.12.2018 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU:
6 496 600,00 PLN

w tym dla EIT+ 1 844 400,00 PLN

Projekt finansowany w ramach konkursu SYMFONIA 2, NCN.

Celem projektu jest wykazanie, że możliwe jest racjonalne projektowanie małych cząsteczek organicznych stabilizujących przejściowe stany konformacyjne białek do wykorzystania jako „narzędzia chemiczne” w badaniach z zakresu biologii komórki, a w dłuższej perspektywie potencjalnie także w farmakoterapii. Projekt skupia się na nowych oddziaływaniach białko-białko (PPI; ang. protein-protein interactions) istotnych w procesach nowotworzenia. Opracowane związki pomogą w rozszyfrowaniu znaczenia tych oddziaływań w biologii nowotworów.

Projekt w trakcie realizacji.

Autor: Agata Kołacz, Opublikowano: 25.05.2016
plusfontminusfontreloadfont