PREL_MM

Print Friendly, PDF & Email

PREL_MM

Optymalizacja syntezy i właściwości spektroskopowych nanowymiarowych krystalitów CaF2 i/lub MgF2 domieszkowanych jonami Yb3+ i Tm3+

KIEROWNIK PROJEKTU:
Małgorzata Maria Misiak

OKRES REALIZACJI :
01.10.2014 r. – 30.09.2016 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU:
99 450,00 PLN

Projekt finansowany w ramach konkursu PRELUDIUM, NCN.

Celem proponowanych badań jest optymalizacja syntezy i badanie właściwości spektroskopowych koloidalnych nanokrystalitów fluorku wapnia CaF2 i fluorku magnezu MgF2 domieszkowanych jonami Yb3+ i Tm3+. Spodziewamy się, że odpowiedni dobór warunków syntezy oraz stężenia jonów domieszkujących wybrane matryce, pozwoli na otrzymanie wzbudzanych światłem podczerwonym, wydajnych luminoforów konwertujących energię w górę.

Projekt w trakcie realizacji.

Autor: Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Opublikowano: 25.05.2016
plusfontminusfontreloadfont