Pellino

Print Friendly, PDF & Email

Pellino

Molekularne mechanizmy regulacji aktywności szlaków sygnałowych wewnątrzkomórkowych receptorów kwasów nukleinowych przez białko Pellino 3 w odpowiedzi na infekcje wirusowe.

KIEROWNIK PROJEKTU:
dr hab. Jakub Siednienko

OKRES REALIZACJI :
01.06.2016 r. – 31.05.2021 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU:
1 994 800,00 PLN

Projekt finansowany w ramach konkursu SONATA BIS 5, NCN.

Wrodzona odpowiedź odpornościowa jest uniwersalnym mechanizmem obrony przed atakującymi organizm patogenami. RNA pochodzący od patogenów jest rozpoznawany przez wyspecjalizowane grupy receptorów związanych z błonami endosomów i receptory umiejscowione w cytoplazmie. Pierwszą grupę receptorów dla RNA stanowią endosomalne receptory TLR: dsRNA rozpoznawany jest przez TLR3, ssRNA przez TLR7 i 8. Kolejną grupę receptorów RNA stanowią sensory cytoplazmatyczne, rozpoznające egzogenne dsRNA, tj.: kinaza białkowa zależna od RNA oraz grupa receptorów RIG-I podobnych (RLR) obejmująca trzy białka: RIG-I, MDA5 oraz LGP2. RLR zaangażowane są głównie w rozpoznanie materiału genetycznego oraz produktów pośrednich replikacji wirusów. Rozpoznanie takiego czynnika i w konsekwencji aktywacja receptora indukuje odpowiedź antywirusową mającą na celu ograniczenie metabolizmu zakażonej komórki oraz eliminację patogenu z organizmu. Dotychczas scharakteryzowano jedynie kilka zasadniczych białek zaangażowanych w przekazanie sygnału od aktywowanego receptora do efektorowych czynników transkrypcyjnych.

Uzyskane w naszym laboratorium wyniki wstępne sugerują, że ligaza ubikwityny Pellino3 pełni istotną rolę w indukowanej przez wirus Sendai produkcji Interferonów Typu I. Z uwagi na otrzymane wyniki wstępne, identyfikujące nowy enzym szlaku RLR, celem tego projektu jest poznanie roli białka Pellino3 w antywirusowej odpowiedzi pochodzącej od RIG-I i MDA5.

Projekt w trakcie realizacji.

Autor: Agata Kołacz, Opublikowano: 25.05.2016
plusfontminusfontreloadfont