OPUS TGD

Print Friendly, PDF & Email

OPUS TGD

Konstytutywna autoreaktywność komórek T gamma-delta jako korzystny mechanizm kontroli bariery naskórka przez komórki T gamma-delta z uwzględnieniem wysokorozdzielczej mikroskopii przyżyciowej.

KIEROWNIK PROJEKTU:
dr Grzegorz Chodaczek

OKRES REALIZACJI :
30.09.2015 r. – 29.09.2018 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU:
1 287 623,00 PLN

Projekt finansowany w ramach konkursu OPUS 8, NCN.

Autoreaktywne limfocyty T kojarzone są zazwyczaj z wyniszczającymi chorobami autoimmunologicznymi, w przebiegu których układ odpornościowy atakuje własne tkanki. Autor wniosku wykazał jednak na przykładzie skórnych komórek T γδ, że autoreaktywność może być korzystna dla organizmu i odgrywać krytyczną rolę w utrzymaniu jego homeostazy i regulacji procesu gojenia ran (Chodaczek et al., Nature Immunology 2012).Celem projektu jest zrozumienie roli autoreaktywnego TCR γδ oraz znaczenia skórnych komórek T γδ w kontroli homeostazy naskórka.

Projekt w trakcie realizacji.

Autor: Agata Kołacz, Opublikowano: 25.05.2016
plusfontminusfontreloadfont