T-CELLS

Print Friendly, PDF & Email

T-CELLS

Ocena stabilności fenotypowej limfocytów T regulatorowych w astmie

LIDER NAUKOWY PROJEKTU:
dr inż. Agnieszka Węgrzyn

OKRES REALIZACJI :
03.09.2016 r. – 29.09.2019 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU:
1 349 520 ,00 PLN

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach Sonata 10

Głównym  celem  projektu  jest  zbadanie  zmian  w  stabilności  fenotypowej  limfocytów  T  regulatorowych (Treg) w astmie. Została wysunięta hipoteza, że u pacjentów z astmą, transkryptom limfocytów Treg różni się pod względem ekspresji czynników transkrypcyjnych odpowiedzialnych za stabilizację regulatorowego fenotypu w porównaniu do osób zdrowych. Tak zmienione limfocyty Treg są podatne na działanie cytokin wydzielanych  przez  nabłonek  dróg  oddechowych  wystawiony  na  działanie  czynników  środowiskowych takich  jak  alergeny,  wirusy  czy  też  zanieczyszczenia  powietrza.  Najprawdopodobniej  skutkuje  to  utratą regulatorowych funkcji a w konsekwencji nabyciem cech limfocytów efektorowych przez limfocyty Treg. Limfocyty Treg, nabywając cech konwencjonalnych limfocytów T (exTreg) tracą zdolność do hamowania zapalenia w drogach oddechowych przyczyniając się w ten sposób do zaostrzenia symptomów choroby.  W celu weryfikacji przedstawionej hipotezy, zostanie przeprowadzone badanie w grupie chorych na ciężką astmę z różnym stopniem kontroli objawów choroby oraz w grupie kontrolnej. Do głównych celów należy: (1)  analiza  transkryptomu  limfocytów  Treg,  (2)  badanie  efektu  działania  cytokin produkowanych  przez nabłonek dróg oddechowych na limfocyty Treg, (3) analiza wpływu wybranych czynników transkrypcyjnych na  fenotyp  limfocytów  Treg  oraz  (4)  weryfikacja,  czy  eliminacja  cytokin  produkowanych  przez  komórki nabłonka dróg oddechowych może zahamować konwersję limfocytów Treg w exTreg.

Wpływ spodziewanych rezultatów na rozwój nauki, cywilizacji, społeczeństwa

Dane  uzyskane  w  tym  projekcie,  zasadniczo  przyczynią  się  do  poszerzenia  wiedzy  z  zakresu  biologii limfocytów Treg. Uzyskane wyniki pozwolą na identyfikacji czynników transkrypcyjnych biorących udział w stabilizowaniu regulatorowego fenotypu limfocytów Treg. Ponadto mogą poszerzyć wiedzę na temat roli limfocytów  Treg  w  patologii  układu  immunologicznego.  Informacje  naukowe  opracowane  w  trakcie badania, przyczynią się do rozwoju nowych strategii diagnostycznych i terapeutycznych astmy. Dodatkowo pozwolą  na  lepsze  zrozumienie  innych  schorzeń  o  podłożu  immunologicznym,  w  tym  chorób autoimmunologicznych.

Autor: Agata Kołacz, Opublikowano: 15.12.2016
plusfontminusfontreloadfont