KIC RAW MATERIALS

Print Friendly, PDF & Email

KIC RAW MATERIALS

EIT Raw Materials w wyniku wspólnych starań z 10 polskimi partnerami znalazło się w zwycięskim gronie Wspólnoty obejmującej 116 partnerów z całej Europy. KIC RM jest najważniejszym przedsięwzięciem Europejskiego Innowacyjnego Partnerstwa na rzecz surowców nieenergetycznych (EIP RM), którego plan działań ma umożliwić zachowanie bezpieczeństwa surowcowego w Europie.

Członkiem Komitetu Sterującego KIC RM został Dr hab. Herbert Wirth, prezes KGHM Polska Miedź S.A., a Wrocławskie Centrum Badań EIT+ zostało wyznaczone na tzw. Collocation Centre Eastern dla 30 partnerów z naszego obszaru geograficznego. Poza Polską do CLC Eastern należą partnerzy z Niemiec i Austrii a także Słowenii, Węgier, Słowacji, Grecji i Rumunii.

Spodziewany wpływ przedsięwzięcia polega na:

  •  rozwoju nowych innowacyjnych technologii i ich komercjalizacji na rynku UE i globalnym,
  • utworzeniu nowych MŚP,
  • dostosowaniu kształcenia do wymagań przemysłu i rynku pracy oraz rozwijaniu przedsiębiorczości wśród studentów i absolwentów wyższych uczelni.

Spodziewanym efektem pochodnym w/w działalności będzie utworzenie kilku tysięcy wysokospecjalistycznych miejsc pracy.

Udział polskich partnerów w projektach mających na celu opracowywanie nowych technologii w całym łańcuchu wartości; od źródeł pierwotnych i efektywnego odzysku metali z rud, tworzenia zrównoważonych technologii dla kopalni przyszłości, poprzez technologie recyklingu i zawracania surowców do produkcji i dalszego ich wykorzystywania, będzie miał wpływ na zrównoważony rozwój polskiej gospodarki surowcowej, a także innych gałęzi przemysłu, w których istotny jest udział pierwiastków krytycznych lub ich substytutów.

Autor: Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Opublikowano: 30.05.2016
plusfontminusfontreloadfont