HIRES

Print Friendly, PDF & Email

HIRES

Rozwój nowych technik wysokorozdzielczej spektroskopii laserowej w podczerwieni.

KIEROWNIK PROJEKTU:
dr inż. Michał Nikodem

OKRES REALIZACJI :
14.09.2015 r. – 13.03.2018 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU:
484 050,00 PLN

Projekt finansowany w ramach konkursu SONATA 8 przez Narodowe Centrum Nauki.

Rozwój metod laserowej detekcji gazów. W ramach realizacji projektu planujemy przeprowadzić badania nad metodami spektroskopii laserowej, które umożliwiają określenie stężenia gazu w oparciu o pomiar dyspersji światła w pobliżu częstotliwości rezonansowej wybranej molekuły.

Projekt w trakcie realizacji.

Autor: Agata Kołacz, Opublikowano: 05.10.2015
plusfontminusfontreloadfont