High Cooper

Print Friendly, PDF & Email

High Cooper

Opracowanie wysokoefektywnej technologii wzbogacania Polskich rud miedzi /Development of highly effective technology of Polish copper ore Benefication

KIEROWNIK PROJEKTU:
dr inż. Katarzyna Komorowska

OKRES REALIZACJI :
1.03.2015 r. – 28.02.2017 r..

WARTOŚĆ PROJEKTU:
10 007 678,00 PLN

Dla EIT+ 1 398 624,00 PLN

Projekt finansowany wramach programu CuBR to wspólne przedsięwzięcie NCBR i KGHM Polska Miedź S.A. CuBR wspiera badania naukowe oraz prace rozwojowe dla przemysłu metali nieżelaznych.

Podjęcie wspólnych działań na rzecz opracowania i wdrożenia innowacyjnych technologii, urządzeń, materiałów i wyrobów, w celu podniesienia konkurencyjności polskiej branży metali nieżelaznych jako uczestnika globalnego rynku i gospodarki światowej, co z kolei przyczyni się do osiągnięcia pozycji światowego lidera przez polski przemysł metali nieżelaznych, szczególnie w zakresie produkcji miedzi.

W ramach projektu High Copper planowane jest opracowanie, w skali laboratoryjnej i zweryfikowanie w skali pilotowej, nowej technologii wzbogacania dostosowanej do właściwości aktualnie i przyszłościowo wydobywanej rudy. Szczegółowo opracowane i zweryfikowane operacje jednostkowe wraz z konstrukcją nowych urządzeń spowodują, że technologia ta gwarantować będzie korzystniejsze jakościowo dla procesów hutniczych koncentraty miedziowe. Nowa technologia, zweryfikowana w instalacji pilotowej, będzie podstawą nowego schematu technologicznego w KGHM i dostarczy danych do wstępnego stadium wykonalności oraz będzie odpowiadać 7 poziomowi gotowości technologicznej

Skład konsorcjum:

  • Politechnika Wrocławska (Lider Projektu)
  • Instytut Metali Nieżelaznych
  • Wrocławskie Centrum Badań EIT+
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie AGH
  • Politechnika Gdańska
  • KGHM Cuprum Centrum Badawczo-Rozwojowe

Projekt w trakcie realizacji

Autor: Agata Kołacz, Opublikowano: 24.05.2016
plusfontminusfontreloadfont