H2Sense

Print Friendly, PDF & Email

H2Sense

Systemy laserowej detekcji siarkowodoru dla zastosowań w przemyśle wydobywczym.

KIEROWNIK PROJEKTU:
dr inż. Michał Nikodem

OKRES REALIZACJI :
01.01.2015 r. – 31.12.2017 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU:
1 012 496,00 PLN

Projekt finansowany w ramach  programu LIDER, NCBiR.

Głównym celem projektu jest zbadanie możliwości detekcji stężenia siarkowodoru  z wykorzystaniem technik laserowych, z przeznaczeniem do prac w przemyśle górniczym. Zagadnienie to jest istotne gdyż w ostatnich latach w wielu kopalniach na terenie Polski zarejestrowano obecność tego silnie toksycznego gazu na poziomie stanowiącym realne zagrożenie dla pracowników. W ramach projektu planujemy m.in. stworzyć i przetestować prototyp urządzenia umożliwiającego wykrywanie niebezpiecznych stężeń siarkowodoru  w sposób zdalny. Tego typu pomiary mogą być wykonywane bez konieczności bezpośredniego kontaktu z gazem i mogą znacząco zwiększyć bezpieczeństwo osób pracujących w warunkach zagrożenia wyciekami siarkowodoru.

Projekt w realizacji

Autor: Agata Kołacz, Opublikowano: 24.05.2016
plusfontminusfontreloadfont