FLUSENSOR

Print Friendly

FLUSENSOR

Prace badawczo rozwojowe nad innowacyjnym, ultraczułym, szybkim i tanim miniaturowym testem do wykrywania wirusa grypy – FLUSENSOR
MJWPU Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, Działanie 1.2

KIEROWNIK PROJEKTU:
Andrzej Kowalczyk

WARTOŚĆ PROJEKTU:
398 640,00 PLN

Grypa to jedna z najczęściej występujących wirusowych chorób zakaźnych i istotna przyczyna zachorowań oraz zgonów w wielu regionach świata, także w Polsce. Wirus grypy – dzięki swoim zdolnościom adaptacyjnym – jest jednym z najgroźniejszych patogenów na świecie. Według szacunków World Health Organization co roku na grypę i wirusy grypopodobne choruje od 330 mln do 1,575 mld ludzi, 3-5 mln osób cierpi z powodu jej ostrych objawów, umiera od 500 tys. do miliona osób. Pomimo wzrostu znaczenia diagnostyki w nowoczesnej medycynie oraz coraz większych możliwości diagnostycznych, potrzeba stworzenia taniego i łatwego w zastosowaniu testu do wykrywania wirusa grypy, pozwalającego na odczyt wyniku w kilka minut z bardzo wysoką czułością, nie została nadal zaspokojona. Lider Projektu, dr inż. Dawid Nidzworski, polski młody naukowiec, w ramach grantu z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej – VENTURES FNP potwierdził możliwość opracowania innowacyjnego biosensora do wykrywania wszystkich serotypów mwirusa grypy. Za to odkrycie otrzymał m.in. nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia wynalazcze w roku 2013 na arenie międzynarodowej oraz złoty medal z wyróżnieniem na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Warszawie – IWIS 2013. Uzyskane przez niego wyniki badań laboratoryjnych,wskazujące na czułość biosensora porównywalną z metodami molekularnymi oraz krótki czas analizy, są punktem wyjścia do przeprowadzenia prac B+R składających się na Przedmiot Projektu – opracowanie prototypu FLUSENSORA, miniaturowego, ultraczułego i szybkiego testu do wykrywania wszystkich serotypów wirusa grypy. W ramach Projektu opracowana zostanie również aplikacja do odczytu wyniku na ekranie urządzeń mobilnych oraz oprogramowanie do gromadzenia i analizy danych pochodzących z czytników i urządzeń mobilnych, co sprawi, że opracowane rozwiązanie będzie pierwszym na świecie kompleksowym systemem do monitorowania w czasie rzeczywistym i symulowania rozwoju grypy na świecie.

Autor: Centrum Badań EIT+, Opublikowano: 17.07.2017
plusfontminusfontreloadfont