FASL

Print Friendly, PDF & Email

FASL

Rola receptorów Fas/FasL w patogenezie zapalenia w układzie nerwowym wywołanego zakażeniem herpeswirusem typu 1 i 2

KIEROWNIK PROJEKTU:
dr hab. Małgorzata Krzyżowska

OKRES REALIZACJI :
01.10.2016 r. – 31.09.2018 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU:
984 000,00 PLN

Projekt finansowany w ramach konkursu HARMONIA 7, NCN.

W dotychczasowych badaniach stwierdzono istnienie silnego związku pomiędzy apoptozą indukowaną na drodze Fas/FasL zależnej, szlakami poza-apoptotycznymi a zakażeniem HSV. Szlak sygnałowy Fas/FasL może uczestniczyć zarówno w eliminacji komórek zakażonych, jak i w kompleksowej regulacji lokalnej odpowiedzi zapalnej oraz dalszej specyficznej odpowiedzi przeciwwirusowej. Celem niniejszego projektu jest zatem zbadanie roli szlaku receptorów śmierci Fas/FasL w patogenezie zmian zapalnych obserwowanych w przebiegu zakażenia HSV-1 i -2 w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym na modelu mysim. W szczególności, projekt dotyczy roli receptorowego szlaku śmierci Fas/FasL w eliminacji komórek zakażonych oraz komórek nacieków zapalnych w obrębie układu nerwowego. Dodatkowo, zbadany zostanie udział tego szlaku w rozwoju specyficznego mikrośrodowiska cytokin i chemokin w miejscu zakażenia HSV-1/2.

Projekt w realizacji.

Autor: Agata Kołacz, Opublikowano: 24.05.2016
plusfontminusfontreloadfont