FACILE

Print Friendly, PDF & Email

FACILE

Wytwarzanie i optymalizacja komponentów fotonicznych za pomocą wiązki elektronowej i jonowej poprzez polimeryzację cieczy jonowych

LIDER NAUKOWY PROJEKTU:
dr Katarzyna Komorowska

OKRES REALIZACJI :
24.10.2016 r. – 23.10.2019 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU:
624 200,00 PLN

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach Opus 10

INSTYTUCJE WSPÓŁREALIZUJĄCE PROJEKT:
Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Poznański Park Naukowo-Technologiczny

Celem badań proponowanego projektu jest uzyskanie nowej metody strukturyzacji powierzchni bazującej na polimeryzacji ciekłych w temperaturze pokojowej modyfikowanych cieczy jonowych  (RTIL) przy pomocy naświetlania wiązką elektronową i jonową. Metoda będzie testowana na czystych cieczach jonowych, ich mieszaninach oraz na cieczach domieszkowanych lub modyfikowanych. Domieszki będą substancjami które pozwolą na wprowadzenie dodatkowych funkcjonalności takich jak wysoki współczynnik załamania, lepszą stabilność lub emisję światła.

Ostatnio zapotrzebowanie na nowe metody nano- i mikrostrukturyzację wzrosło ze względu na rosnącą liczbę nowych zastosowań polimerów w fotonice, co wymaga polepszenia parametrów takich jak rozdzielczość procesu i jakość wykonania. Proponujemy metodę, która będzie miała duży wkład do rozwoju mikro i nanotechnologii polimerowej. Proponujemy połączenie polimeryzowalnej cieczy o bardzo niskim ciśnieniu par z wysokorozdzielczą wiązką elektronową lub jonową. Po raz pierwszy efekt takiego połączenia, w  postaci strukturyzacji powierzchni, przedstawiony był przez prof. S. Kuwabatę , a ważnym rezultatem jego prac było stworzenie struktur na powierzchni 50μm2 z  rozdzielczością rzędu dziesiątek nanometrów. W porównaniu ze standardową technologią metoda  była prostsza i nie niszcząca dla próbki co wynikało z braku konieczności używania litograficznych wywoływaczy. W ramach projektu proponujemy bezpośrednie zapis komponentów fotonicznych w warstwie RTIL oraz wykorzystanie ustrukturyzowanej warstwy do replikacji w procesie nanoimprintu.  Planujemy także modyfikacje samej cieczy wprowadzając nowe funkcjonalności i lepszą stabilność wzoru co jest interesujące dla wielu nowych obszarów badań.

Proponowany projekt bazuje na współpracy dwóch grup: WCB  EIT+ oraz Poznańskiego Parku  Naukowo Technologicznego z komplementarnym doświadczeniem w zakresie: syntezy, symulacji, technologii i charakterystyki oraz symulacji komputerowych. Planowane są publikacje naukowe będące wynikiem wspólnych badań.

Autor: Agata Kołacz, Opublikowano: 15.12.2016
plusfontminusfontreloadfont