CMOT

Print Friendly, PDF & Email

CMOT

Projekt ”Badanie elektrod grafenowych do zastosowań w tranzystorach typu MOTFT wytwarzanych metodami mokrej chemii w obszarze niskokosztowej elektroniki”. („Investigation and tuning of graphene elecrodes for solution-processable metal oxide thin-film transistors in the area of low-cost electronics”).

KIEROWNIK PROJEKTU:
dr inż. Filip Granek

OKRES REALIZACJI :
01.06.2015 r. – 31.05.2018 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU:
Całkowity koszt realizacji Projektu dla Polskiej części konsorcjum : 1 037 596,11 zł
Wartość dofinansowania: 931 449,86 zł
Wartość wkładu własnego: 106 146,25 zł

Projekt realizowany jest przez Laboratorium Elektroniki Drukowanej i Ogniw Słonecznych EIT+ w krajowym konsorcjum naukowym z przedsiębiorstwem: 3D-nano w ramach programu M-era.Net Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Partnerzy konsorcjum międzynarodowego:

  • Chair of Applied Laser Technologies, Ruhr-Universitaet Bochum
  • 3D-nano
  • Wrocławskie Centrum Badań EIT+
  • 4Jet technologies GmbH
  • EdgeWave GmbH
  • Chair of Electronic Materials and Nanoelectronics, Ruhr-Universitaet Bochum
  • Evonik Industries AG

Główny cel projektu to opracowanie nowego typu elektrod grafenowych, które mogą być wytwarzane metodami mokrej chemii, do zastosowań w nisko-kosztowych tranzystorach typu MOTFT. Wytwarzane elektrody grafenowe będą charakteryzowały się możliwością modyfikowania pracy wyjścia poprzez modyfikowanie warstwy grafenowej różnymi metodami.

Link do strony głównej Projektu:

http://www.cmot.science/

Autor: Agata Kołacz, Opublikowano: 09.09.2015
plusfontminusfontreloadfont