Budowa referencyjnych komórek gazowych w oparciu o światłowód fotoniczny typu hollow-core do wykorzystania w układach laserowej detekcji gazów Informacja o źródle finansowania

Print Friendly, PDF & Email

Budowa referencyjnych komórek gazowych w oparciu o światłowód fotoniczny typu hollow-core do wykorzystania w układach laserowej detekcji gazów Informacja o źródle finansowania

Kierownik projektu po stronie WCB EIT+
dr inż. Piotr Jaworski

OKRES REALIZACJI :
28/08/2017 – 27/08/2018

WARTOŚĆ PROJEKTU:
55 346,00 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:
40 946,00 PLN

Proponowane prace badawcze mają na celu zdobycie nowej wiedzy związanej z techniką światłowodów fotonicznych z rdzeniem powietrznym, w szczególności na temat jednomodowej propagacji światła laserowego w tych włóknach oraz techniki łączenia ich ze standardowymi włóknami optycznymi. W projekcie zaplanowano, że w oparciu o światłowody fotoniczne typu hollow-core opracowane zostaną referencyjne komórki gazowe, które w przyszłości mogą znacząco uprościć układy do laserowej detekcji gazów.

Autor: Centrum Badań EIT+, Opublikowano: 04.10.2017
plusfontminusfontreloadfont