Biopatent

Print Friendly, PDF & Email

Biopatent

Międzynarodowa ochrona wynalazków w obszarze biotechnologii, wspierających wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.

KIEROWNIK PROJEKTU:
dr Katarzyna Pala/Małgorzata Knopek

OKRES REALIZACJI :
01.01.2013 r. – 30.09.2015 r..

WARTOŚĆ PROJEKTU:
148 347,00 PLN

Projekt realizowano w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1, Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R. Numer umowy: UDA-POIG.01.03.02-02-139/11-00.

KONTAKT W SPRAWIE TECHNOLOGII:
Magdalena Wezner-Ptasińska

Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej poprzez przygotowanie zgłoszeń patentowych w procedurze międzynarodowej PCT.

W ramach realizacji projektu uzyskano ochronę dla następujących wynalazków :

  • Liposomowego preparatu zawierającego przeciwnowotworową substancję aktywną (PCT/IB2012/051014 WO 2012/117385).
  • Nowych metod nanoenkapsułowania farmaceutyków (PCT/PL2014/050046)
  • Czystej albuminy oraz sposób jej otrzymywania i detekcji (PCT/IB2012/000887)
  • Sposobu różnicowania zmian nowotworowych oraz zestawu do jego realizacji (PCT/PL2011/050052/EP11819026.3)
Autor: Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Opublikowano: 24.05.2016
plusfontminusfontreloadfont